Reglement voor de alternatieve competitie


1 Er worden acht (dubbel-)rondes gespeeld vanaf september t/m mei op die speelavonden dat er geen interne competitie is. (Dus wel tijdens externe competitie)

2 Aan het begin van de competitie krijgt iedere speler een rating van 18 tot 40 punten; deze rating geldt het hele seizoen.

3 De wedstrijdleider vormt door loting paren die op een avond tweemaal -met wisselende kleuren- tegen elkaar spelen.

4 De bedenktijd bedraagt 40 min. p.p.p.p. en er wordt volgens de gewone schaakregels gespeeld. Noteren is verplicht gedurende 30 min. van de bedenktijd.

5 Na afloop wordt de uitslag van beide partijen afzonderlijk aan de wedstrijdleider doorgegeven. (dus geen totaal uitslag (zie 7))

6 De winnaar van een partij krijgt de ratingspunten van zijn tegenstander; de verliezer krijgt geen punten.

7 Bij remise krijgt de speler met de hoogste rating de helft van de ratingspunten van zijn tegenstander; de speler met de laagste rating krijgt de helft van de ratingspunten van zijn tegenstander plus de helft van het verschil van de ratingspunten.
Voorbeeld:
A (rating 30) en B (rating 20) spelen remise,  
dan  A ½ x 20= 10 punten  B ½ x 30 +½(30-20)= 15 + 5 =20 punten
Twee remises leveren B dus 40 punten op; één overwinning 30 punten

8 Spelers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn (of zich aangemeld te hebben).
Is het aantal aanwezige spelers oneven, dan spelen de laatste drie die binnengekomen zijn een halve competitie tegen elkaar met als speeltempo 25 min. p.p.p.p.
Voor het overige gelden alle regels van dit reglement, maar noteren is dan niet verplicht.

9 Kampioen is hij die acht(dubbel-)rondes heeft gespeeld en daarover de hoogste score heeft gehaald.
Bij meer dan acht ronden, tellen de acht beste resultaten.
Eindigen spelers gelijk dan: kampioen wie laagste rating heeft.
Ook dan nog gelijk: kampioen wie de meeste winstpartijen heeft gehaald.

10 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.